Dodaj stronę do ulubionych ustaw stronę jako startową Wyślij do nas e-maila

Nawigator - Wigor na tor, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu

 

Zawiadomienie

2019-01-25, 16:34:40

Zgodnie z § 26 Statutu Stowarzyszenie Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną... więcej »

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

2018-06-16, 20:48:49

W dniu 15 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaStowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób z... więcej »

 

ZAWIADOMIENIE

2017-02-10, 08:46:19

Zgodnie z §26 statutu stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Drugi... więcej »

 

Wizyta w Przystanku Świętego Mikołaja

2014-12-29, 20:32:30

          W ten cudowny, przedświąteczny czas zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych -... więcej »

archiwum informacji

Nawigator - Wigor na tor, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu

Projekt polega na wzmocnieniu organizacji pozarządowej Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Drugi dom” w Elblągu w działaniach na rzecz osób upośledzonych umysłowo, w oparciu o wdrażanie mechanizmów demokracji, z uwzględnieniem równości płci.

Aspekty:

Instytucjonalny
wzbogacenie o profesjonalny sprzęt biurowy oraz dokonanie ewaluacji i długoterminowego planu strategicznego, co pozwoli na podniesienie jakości prowadzonych działań i objęcie większej grupy odbiorców w sposób planowy, systemowy i kompleksowy w obszarze wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym

Edukacyjny
aktywne uczestnictwo w procesie opracowywania autoewaluacji organizacji, strategii organizacji oraz wniosków aplikacyjnych o dotacje do zewnętrznych funduszy, co pozwoli na podniesienie wiedzy i umiejętności członków organizacji w zakresie planowania i zarządzania oraz ich zintegruje.

Funkcjonalny
wykorzystanie opracowanych dokumentów (ewaluacja i plan strategiczny) do optymalizacji działań w zakresie zarządzania organizacją

Cele projektu:

- nabycie wiedzy i umiejętności przez członków organizacji w zakresie opracowania i realizacji projektów;
- praktyczna edukacja członków organizacji w zakresie ewaluacji i budowania strategii;
- promocja dobrych praktyk;
- wzmocnienie instytucjonalne organizacji;
- profesjonalizacja działań promocyjnych organizacji;
- pozyskanie sprzymierzeńców w realizacji działań w najbliższym otoczeniu i w środowisku lokalnym;

Działania

I Seminarium
przedstawienie genezy, założeń i działań projektu oraz informacji o FOP, przeprowadzenie badania ankietowego

Szkolenie I
opracowanie wieloletniego planu strategicznego pod kierunkiem eksperta do spraw konstruowania strategii

Sprawozdanie ze szkolnia
Galerie zdjęć

Szkolenie II
wizyta studyjna w wiosce tematycznej nabycie praktycznej umiejętności opracowania wniosku opracowanie 2 wniosków do wybranych funduszy 

 Galerie zdjęć


II Seminarium
prezentacja rezultatów projektu oraz informacji o FOP przeprowadzenie badania ankietowego Profesjonalizacja i podniesienie jakości pracy założenie i prowadzenie strony internetowej zakup sprzętu i wyposażenia komputerowo-biurowego 


Termin realizacji projektu:
1.02.2009r. – 31.10.2009r.
Odbiorcami bezpośrednimi projektu są członkowie organizacji oraz kadra nauczycielska SOSW w Elblągu , a pośrednio społeczność lokalna.

Całkowity koszt projektu: 61 126,00 zł
Kwota dofinansowania z FOP – 49 000 zł (14991,59 EUR)
Wkład własny – 12 126,00 zł

FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (FOP)

Został ustanowiony w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem FOP jest:

- zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG;
- zwiększenie roli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce;
- rozwój współpracy między Polską a państwami-darczyńcami tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

Budżet 37,8 mln euro jest przeznaczony na trzy komponenty:
I. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie
II. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
III. Równe szanse i integracja społeczna


prezentacja »

»

Strona powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 
statystyka

Projekt oraz realizacja agencja reklamowa aktywwwni.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody autorów bez zezwolenia - zabronione!