Dodaj stronŕ do ulubionych ustaw stronŕ jako startow▒ WyÂlij do nas e-maila

Statut

Zarz▒d

Dzia│alnoŠ

Media o nas

 

ZAWIADOMIENIE

2022-01-30, 20:04:56

Zawiadomienie o posiedzeniu sprawozdawczo - wyborczym zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  wiŕcej »

 

ZAWIADOMIENIE

2021-11-16, 11:38:26

Zawiadomienie o odwolaniu posiedzenia sprawozdawczo - wyborczego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  p {... wiŕcej »

 

ZAWIADOMIENIE

2021-10-30, 12:15:35

Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia sprawozdawczo - wyborczego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  wiŕcej »

 

ZAWIADOMIENIE

2021-10-22, 18:34:49

  Zawiadomienie o posiedzeniu sprawozdawczo - wyborczym zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  p {... wiŕcej »

archiwum informacji

VI Warmi├▒sko – Mazurskiego Seminarium Grup Wychowawczych Specjalnych O┬Ârodk├│w Szkolno – Wychowawczych w Elbl┬▒gu

2012-06-26, 12:30:26

25 maja 2012 r. w Specjalnym O┬Ârodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 odby┬│o si├¬ VI Warmi├▒sko – Mazurskiego Seminarium Grup Wychowawczych Specjalnych O┬Ârodk├│w Szkolno – Wychowawczych w Elbl┬▒gu. Seminarium obj┬▒┬│ honorowym patronatem Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbl┬▒ga.

Seminaria maj┬▒ charakter cykliczny, organizowane s┬▒ corocznie przez inn┬▒ plac├│wk├¬ kszta┬│cenia specjalnego w naszym wojew├│dztwie. Jak dotychczas odby┬│y si├¬ w W├¬gorzewie, I┬│awie, Bartoszycach, Reszlu i dwukrotnie w Elbl┬▒gu. Wsp├│lnie z kadr┬▒ pedagogiczn┬▒ O┬Ârodka jeste┬Âmy pomys┬│odawcami organizowania tych spotka├▒. Misj┬▒ jaka ma prze┬Âwieca├Ž kolejnym seminariom jest: Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie "Internat - drugi dom...?"

W zwi┬▒zku z organizacj┬▒ tegorocznego seminarium zosta┬│a utworzona strona internetowa , kt├│rej celem jest promowanie seminari├│w oraz adres e- mailowy : seminariumsosw@gmail.com.

Jednym z dzia┬│a├▒ by┬│o og┬│oszenie konkursu plastycznego na „ Logo seminarium Grup Wychowawczych SOSW”, kt├│rego rozstrzygni├¬cie nast┬▒pi┬│o podczas spotkania. Nades┬│ane prace wyeksponowali┬Âmy i wr├¬czyli┬Âmy dyplomy wykonawcom. Praca, kt├│ra zosta┬│a wybrana jako zwyci├¬ska, zosta┬│a poddana obr├│bce komputerowej i tak powsta┬│e logo b├¬dzie znakiem rozpoznawczym wszystkich kolejnych seminari├│w oraz zosta┬│o umieszczone na stronie internetowej.

W spotkaniu uczestniczy┬│o oko┬│o 50 pracownik├│w pedagogicznych Grup Wychowawczych Specjalnych O┬Ârodk├│w Szkolno – Wychowawczych z: Mi┬│akowa, Szymanowa, Ostr├│dy, Reszla, I┬│awy, W├¬gorzewa, Braniewa, Olsztyna, Bartoszyc, Lidzbarka Warmi├▒skiego, Elbl┬▒ga SOSW nr 2 oraz z Nowego Dworu Gda├▒skiego.

Go┬Â├Žmi seminarium by┬│a kurator o┬Âwiaty Gra┬┐yna Przasnyska, wiceprezydent Elbl┬▒ga Gra┬┐yna Kluge oraz przedstawiciele wielu instytucji: Departamentu Edukacji i Departamentu Spo┬│ecznego Urz├¬du Miasta Elbl┬▒ga, Warmi├▒sko – Mazurskiego O┬Ârodka Doskonalenia Nauczycieli w Elbl┬▒gu, Miejskiego O┬Ârodka Pomocy Spo┬│ecznej, Powiatowego Urz├¬du Pracy, Specjalnego O┬Ârodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elbl┬▒gu, Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elbl┬▒gu, Domu Pomocy Spo┬│ecznej „Niezapominajka” w Elbl┬▒gu, Prokuratury Okr├¬gowej w Elbl┬▒gu, Wydzia┬│u Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS w Elbl┬▒gu, O┬Ârodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Spo┬│ecznej i Centrum Organizacji Pozarz┬▒dowych powiatu elbl┬▒skiego, Domu Pomocy Spo┬│ecznej w Grazymach i Domu Pomocy Spo┬│ecznej w Rang├│rach.

Tematem spotkania by┬│a „Przysz┬│o┬Â├Ž dziecka niepe┬│nosprawnego intelektualnie”, kt├│ry zosta┬│ potraktowany z r├│┬┐nych perspektyw. Wyst┬▒pi┬│o 9 zaproszonych prelegent├│w z r├│┬┐nych instytucji, dzi├¬ki kt├│rym poznali┬Âmy zagadnienie od strony prawnej, psychologicznej, bytowej. Tematy wyst┬▒pie├▒:

  • „Potencja┬│y upo┬Âledzenia intelektualnego”

  • „Dom Pomocy Spo┬│ecznej jako alternatywa przysz┬│o┬Âci wychowank├│w SOSW”

  • „Rehabilitacja zawodowa i spo┬│eczna os├│b niepe┬│nosprawnych intelektualnie”

  • „ Osoby niepe┬│nosprawne na rynku Pracy”

  • „Ekonomia spo┬│eczna jako mo┬┐liwo┬Â├Ž wsparcia grup zagro┬┐onych wykluczeniem spo┬│ecznym”

  • „┬Žwiadczenia emerytalno – rentowe przys┬│uguj┬▒ce osobom niepe┬│nosprawnym intelektualnie”

  • „┬Žrodowiskowy Dom Samopomocy jako o┬Ârodek wsparcia dla os├│b upo┬Âledzonych umys┬│owo”

  • „Instytucja ubezw┬│asnowolnienia – podstawy prawne i praktyka stosowania”

W┬│┬▒czaj┬▒c wychowank├│w zadbali┬Âmy o sprawy organizacyjne. Uczniowie przygotowali sal├¬ na przyj├¬cie go┬Âci, wsp├│lnie redagowali┬Âmy program konferencji i zaproszenia. Wyznaczyli┬Âmy i przygotowali┬Âmy grup├¬ reprezentacyjn┬▒ podopiecznych, kt├│ra dba┬│a o komfort uczestnik├│w.

Pracownicy plac├│wek kszta┬│cenia specjalnego z naszego wojew├│dztwa wymienili si├¬ swoimi do┬Âwiadczeniami dotycz┬▒cymi zapewnienia jak najlepszych warunk├│w rozwojowych dzieciom niepe┬│nosprawnym intelektualnie. Istotn┬▒ cz├¬┬Âci┬▒ wydarzenia by┬│o rozpropagowanie osi┬▒gni├¬├Ž i dorobku elbl┬▒skich plac├│wek pracuj┬▒cych z osobami niepe┬│nosprawnymi.

Zobacz zdjêcia

 

W.Warda


Strona powsta│a przy wsparciu udzielonym przez Islandiŕ, Liechtenstein i Norwegiŕ ze Ârodkˇw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz bud┐etu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz▒dowych.

 
statystyka

Projekt oraz realizacja agencja reklamowa aktywwwni.pl. Wszystkie prawa zastrze┐one. All rights reserved. Wykorzystywanie materia│ˇw zawartych na stronie bez zgody autorˇw bez zezwolenia - zabronione!