Dodaj stronŕ do ulubionych ustaw stronŕ jako startow▒ WyÂlij do nas e-maila

Statut

Zarz▒d

Dzia│alnoŠ

Media o nas

 

ZAWIADOMIENIE

2022-01-30, 20:04:56

Zawiadomienie o posiedzeniu sprawozdawczo - wyborczym zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  wiŕcej »

 

ZAWIADOMIENIE

2021-11-16, 11:38:26

Zawiadomienie o odwolaniu posiedzenia sprawozdawczo - wyborczego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  p {... wiŕcej »

 

ZAWIADOMIENIE

2021-10-30, 12:15:35

Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia sprawozdawczo - wyborczego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  wiŕcej »

 

ZAWIADOMIENIE

2021-10-22, 18:34:49

  Zawiadomienie o posiedzeniu sprawozdawczo - wyborczym zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  p {... wiŕcej »

archiwum informacji

Ska┬│y pod opiek┬▒ Fundacji ENERGA

2012-10-26, 12:13:28

Na prze┬│omie maja i czerwca 2012 roku grupa wychowank├│w Specjalnego O┬Ârodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Elbl┬▒gu, pod opiek┬▒ nauczyciela – wychowawcy oraz instruktor├│w wspinaczki, wyjecha┬│a na kilka dni w okolice Jeleniej G├│ry. Miejscem docelowym, a zarazem baz┬▒ by┬│a miejscowo┬Â├Ž Trzci├▒sko w Rudawach Janowickich. Wyjazd mia┬│ charakter terapeutyczno – rekreacyjny, w ramach kt├│rego wykorzystywane by┬│y umiej├¬tno┬Âci z zakresu wspinaczki ska┬│kowej, m┬│odzie┬┐y z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒.

M┬│odzie┬┐ przez kilka dni wspina┬│a si├¬ po formacjach skalnych, jednocze┬Ânie zdobywaj┬▒c praktyczn┬▒ wiedz├¬ na temat przyrody, geografii i terenoznawstwa. Program zaj├¬├Ž wspinaczkowych by┬│ tak skonstruowany aby uczestnicy mogli p┬│ynnie przechodzi├Ž kolejne etapy rozwoju umiej├¬tno┬Âci, wytrzyma┬│o┬Âci, pokonywania l├¬ku przed wysoko┬Âci┬▒. Zaczynali od wpinania po kr├│tkich ┬│atwych drogach o wysoko┬Âci do 10 metr├│w, a efektem ko├▒cowym by┬│o wej┬Âcie na najwy┬┐ej po┬│o┬┐on┬▒ ska┬│├¬, o wysoko┬Âci ok. 33 metr├│w. Dodatkowo wychowankowie uczestniczyli w zaj├¬ciach z topografii, historii turystyki i wspinaczki, teoretycznych z technik ruchu oraz w grach i zabawach integracyjno - interpersonalnych. Codzienne trasy, kt├│rymi zmierzali do ska┬│, uczy┬│y umiej├¬tno┬Âci poruszania si├¬ w terenie g├│rskim, pakowania plecaka i bezpiecze├▒stwa w g├│rach.

W ramach wyjazdu, jeden dzie├▒ po┬Âwi├¬cony by┬│ zwiedzaniu i poznawaniu historii, ciekawego i pi├¬knego miasta - Jeleniej G├│ry.

Wyjazd mia┬│ r├│wnie┬┐ za zadanie budowa├Ž pozytywne relacje mi├¬dzy samymi wychowankami oraz innymi osobami ze ┬Ârodowiska wspinaczkowego.

Podsumowuj┬▒c, mo┬┐na powiedzie├Ž, ┬┐e wyjazd spe┬│ni┬│ swoje za┬│o┬┐enia. M┬│odzie┬┐ z bardzo du┬┐ym baga┬┐em do┬Âwiadcze├▒, wiedzy, umiej├¬tno┬Âci, wr├│ci┬│a do dom├│w.

Nale┬┐y w tym miejscu podkre┬Âli├Ž, ┬┐e gdyby nie organizacja takich przedsi├¬wzi├¬├Ž, niestety wi├¬kszo┬Â├Ž z podopiecznych nie mia┬│aby okazji nigdy w ┬┐yciu odwiedzi├Ž rejon├│w g├│rskich, zwiedzi├Ž inne miasto czy tez uprawia├Ž wspinaczk├¬ ska┬│kow┬▒.

Wielkie podzi├¬kowania za wsparcie przedsi├¬wzi├¬cia nale┬┐┬▒ si├¬ Fundacji ENERGA, bo bez niej nie uda┬│oby si├¬ zorganizowa├Ž tego wyjazdu.

Wychowankowie, bior┬▒cy udzia┬│ w wyje┬╝dzie, na co dzie├▒ ucz┬▒ si├¬ i mieszkaj┬▒ w SOSW nr 1 w Elbl┬▒gu i ├Žwicz┬▒ swoje umiej├¬tno┬Âci poruszania si├¬ po skale na zaprzyja┬╝nionym obiekcie - ┬Âciance wspinaczkowej WSPINALNIA w Elbl┬▒gu.

zobacz zdj├¬cia  


Tomasz Ko├▒czak

Wychowawca w SOSW nr 1 w Elbl┬▒gu

 


Strona powsta│a przy wsparciu udzielonym przez Islandiŕ, Liechtenstein i Norwegiŕ ze Ârodkˇw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz bud┐etu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz▒dowych.

 
statystyka

Projekt oraz realizacja agencja reklamowa aktywwwni.pl. Wszystkie prawa zastrze┐one. All rights reserved. Wykorzystywanie materia│ˇw zawartych na stronie bez zgody autorˇw bez zezwolenia - zabronione!