Dodaj stronŕ do ulubionych ustaw stronŕ jako startow▒ WyÂlij do nas e-maila

Statut

Zarz▒d

Dzia│alnoŠ

Media o nas

 

ZAWIADOMIENIE

2022-01-30, 20:04:56

Zawiadomienie o posiedzeniu sprawozdawczo - wyborczym zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  wiŕcej »

 

ZAWIADOMIENIE

2021-11-16, 11:38:26

Zawiadomienie o odwolaniu posiedzenia sprawozdawczo - wyborczego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  p {... wiŕcej »

 

ZAWIADOMIENIE

2021-10-30, 12:15:35

Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia sprawozdawczo - wyborczego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  wiŕcej »

 

ZAWIADOMIENIE

2021-10-22, 18:34:49

  Zawiadomienie o posiedzeniu sprawozdawczo - wyborczym zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  p {... wiŕcej »

archiwum informacji

O nas

Idea powstania

Stowarzyszenie powsta┬│o z inicjatywy grupy os├│b pracuj┬▒cych w O┬Ârodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Elbl┬▒gu, jako organizacja zajmuj┬▒ca si├¬ dzia┬│aniami na rzecz naszych wychowank├│w – uczni├│w OSW oraz ich rodzin. 

Idea powo┬│ania stowarzyszenia zrodzi┬│a si├¬ z prze┬Âwiadczenia, ┬┐e „zawsze gdzie┬ czeka kto┬”, kto chce wspiera├Ž nasz┬▒ prac├¬. 

Nazwa stowarzyszenia

Wywodzi si├¬ z tytu┬│u I Warmi├▒sko – Mazurskiego Seminarium Internat├│w Specjalnych O┬Ârodk├│w Szkolno - Wychowawczych "Internat - drugi dom...?”, kt├│re odby┬│o si├¬ 12.05.2006 r. w Elbl┬▒gu.

Celem seminarium by┬│a prezentacja metod i form pracy oraz wymian pogl┬▒d├│w, do┬Âwiadcze├▒, w┬▒tpliwo┬Âci i rozterek towarzysz┬▒cych naszej codziennej pracy.

Historia stowarzyszenia

* 28 wrze┬Ânia 2007 roku odby┬│o si├¬ zebranie za┬│o┬┐ycielskie, na kt├│rym w wyniku g┬│osowania jawnego przyj├¬to statut stowarzyszenie i dokonano wyboru w┬│adz

* 27 listopada 2007 roku stowarzyszenie zosta┬│o zarejestrowane w S┬▒dzie Rejonowym w Olsztynie i wpisane do Krajowego Rejestru S┬▒dowego

* 3 marzec 2017 roku odby³o siê Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cz³onków Stowarzyszenia, na którym w wyniku g³osowania przyjêto poprawki do statutu, zmian± nazwy stowarzyszenia i dokonano wyboru w³adz

* 31 czerwca 2017 roku stowarzyszenie zmieni┬│o nazw├¬ na : Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Os├│b Z Niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ Intelektualn┬▒ Drugi Dom Strona powsta│a przy wsparciu udzielonym przez Islandiŕ, Liechtenstein i Norwegiŕ ze Ârodkˇw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz bud┐etu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz▒dowych.

 
statystyka

Projekt oraz realizacja agencja reklamowa aktywwwni.pl. Wszystkie prawa zastrze┐one. All rights reserved. Wykorzystywanie materia│ˇw zawartych na stronie bez zgody autorˇw bez zezwolenia - zabronione!